logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Hravě žij zdravě

Žáci 5. A se zapojili do 11. ročníku internetového kurzu Hravě žij zdravě, který je výukovým programem, jehož cílem je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu. V pěti lekcích se seznámili se zásadami správné výživy a zdravého životního stylu, plnili zábavné úkoly zaměřené na správné stravovací návyky, skladbu jídelníčku i pohybovou aktivitu.
Ve vzdělávacích testech sbírali body pro svou třídu směřující k výhře. A opravdu se nám podařilo nasbírat nejvyšší bodový průměr na žáka - 378 bodů, a tím si zajistit vítězství v Jihomoravském kraji.
Dne 10. 4. 2018 nám zástupci Potravinářské komory České republiky a společnosti Hamé přijedou předat ceny.

V úterý 10. dubna přijel do naší třídy zástupce Potravinářské komory ČR ing. Jiří Pondělíček. Poděkoval žákům za účast a vítězství v této soutěži, předal jim diplom a každý žák obdržel batůžek s drobnými dárky od sponzorů.
Mgr. Ivana Hrdličková