logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce není soutěží, která by prověřovala u žáků znalosti českého pravopisu nebo dovednosti ve větném rozboru. Olympiáda testuje vnímání jazyka i schopnost řešit úkoly problémového i tvořivého charakteru, a proto její úspěšní řešitelé nemusí mít z jazyka českého vždy jedničku.
Na konci listopadu se 44. ročníku Olympiády v českém jazyce na naší škole zúčastnilo 14 žáků z osmých a devátých tříd, kteří nejprve zdolali úskalí lexikálních, morfologických, tvaroslovných a frazeologických úkolů, poté zvládli slohovou práci na téma Stalo se to minulý týden. Po sečtení všech bodů přední místa zaujali:
1. Josef Oujezdský9. B
2. Zuzana Matulová9. B
3. Eliška Kružíková8. B
Pochvala však patří všem žákům, kteří si přišli změřit své jazykové schopnosti.

Okresního kola, které se konalo 29. ledna ve Znojmě, se zúčastnili Josef Oujezdský a Eliška Kružíková. I když se neumístili mezi nejlepšími soutěžícími, získali zkušenosti, které určitě zúročí při přijímacím řízení na střední školy.
Mgr. Jaroslava Bínová