logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Biologická olympiáda

Letošní ročník biologické olympiády byl věnován pohybu, jak rostlin, tak živočichů. Žáci si v rámci zadání splnili písemný test, poznávání organismů a provedli laboratorní práci.
Nyní pracují na domácím úkolů, kde musí provést biologický pokus a na základě pozorování vypracovat protokol. Nejlepší řešitelé budou odeslání na okresní kolo biologické olympiády do Znojma.
Mgr. Petra Lattnerová