logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Biologická olympiáda

Letošní ročník biologické olympiády byl věnován pohybu, jak rostlin, tak živočichů. Žáci si v rámci zadání splnili písemný test, poznávání organismů a provedli laboratorní práci.
Školní kolo bylo ukončeno zadáním praktického domácího úkolu, který si dle uvážení sami žáci vybrali ze 4 nabízených variant. Samostatně na něm pracovali v několika posledních týdnech. Výsledky pozorování zapisovali do tabulek, či fotografovali a vypracovali protokol, který byl následně zaslán hodnotící komisi biologické olympiády do Znojma.
Postupujícími žáky na okresní kolo biologické olympiády jsou v kategorie D Vít Němec z 6. B a v kategorie C Eliška Janíčková z 8. B.

Naši žáci se zúčastnili okresního kola biologické olympiády ve Znojmě. V kategorii D 12. dubna obsadil Vít Němec 13. místo a v kategorie 23. dubna obsadila Eliška Janíčková 15. místo. Oběma řešitelům děkujeme za účast.
Mgr. Petra Lattnerová