logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Řemeslo má budoucnost

Třetí akcí, která by mohla deváťákům poradit s volbou budoucího povolání, byla přehlídka učebních oborů na SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě. Proto se žáci 9. A i 9. B v úterý 14. listopadu vydali do Znojma na akci Řemeslo má budoucnost 2017.
Již předem se žáci rozdělili podle svých zájmů k řemeslům – např. automechanik, truhlář, kuchař-číšník, prodavač, kadeřník, kosmetička, hotelnictví a turismus atd. Následně všichni se svou skupinou absolvovali v odborných učebnách řadu úkolů, ať už poznávacích nebo zaměřených na manuální výrobu. Získali tak jasnou představu, co musí zvládnout budoucí mistři řemesel.
Je skvělé, že i Tasovičtí se v konkurenci škol neztratili: Laura Pikartová získala první místo v oboru kosmetička, Andrea Škripová vyhrála v oboru sociální činnost. Výborné třetí místo ve velké konkurenci obsadil Marek Mencl mezi automechaniky.
Jakou střední školu si naši žáci zvolí, však uvidíme na začátku března!
Mgr. Kamila Reischlová