logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Třeťáci ve Znojmě

Žáci 3. ročníku se v pondělí 18. prosince vypravili na návštěvu do muzea, kde se seznámili s neživou i živou přírodou. Expozice živé přírody byla velmi poutavá, žáci si prohlédli rostliny a živočichy regionu Znojemska. Přírodu vnímali všemi smysly - chutí, hmatem, čichem, zrakem i sluchem, skládali puzzle živočichů, hráli pexeso a různé hry o přírodě na počítači.
Součástí expozice byla výstavka panenek oblečených do historických kostýmů, kterou si děti také mohly prohlédnout. Při zpáteční cestě městem se naladily vánoční atmosférou, prohlédly si krásné vánoční stromky ozdobené dětmi jiných škol a nakonec si prošly vánoční trhy.
Mgr. Jana Luskačová
Mgr. Dana Vališová