logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Deváťáci v Dalešicích a Dukovanech

Pátek 27. dubna byl pro deváťáky dnem exkurzí. Na začátku bylo zastavení na hrázi Dalešické přehrady, po které se žáci prošli a podívali se na jedné straně na jezero a na druhé straně na elektrárnu a vzdálené chladící věže jaderné elektrány.
Následovala prohlídka Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Po úvodních informacích paní průvodkyně si žáci prohlédli vyřazenou Francisou turbínu a přešli do informačního centra, kde zhlédli dva filmy o výstavbě a fungování elektrárny. Dále si prohlédli modely elektrárny a provoz. Sestoupili až k potrubí, které vede vodu z přehrady do turbíny. Při zpáteční cestě byla zastávka u trubíny. Neměli jsme ale štěsti a neviděli a neslyšeli ji v chodu.
V Jaderné elektrárně Dukovany žáci nejdříve zhlédli film o blackoutu a výrobě elektrické energie. Potom ve dvou skupinách absolvovali procházku barevnou uličkou s pěti zastaveními, kde si prohlédli mlžnou komoru, model jaderné elektrárny a reaktor. Vše bylo doplněno informacemi paní průvodkyně a vysvětlením dotazů žáků.
Mgr. Věra Hubrová