logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Ukázka kynologického výcviku

V rámci preventivní akce zaměřené proti užívání návykových látek navštívili naši školu ve čtvrtek 4. ledna zástupci vězeňské služby se svými psy, speciálně vycvičenými na vyhledávání drog. Předvedli žákům ukázku kynologického výcviku, která spočívala ve zjišťování, zda se v prostorách školy nebo mezi žáky nenachází nějaká droga.
Nic takového se nestalo. A aby psovodi dokázali, že psi opravdu umějí drogu najít, náhodně ji schovali pokaždé na jiné místo a nechali psy, aby podezřelou látku našli. Speciální výcvik psů se nezapřel, psi pokaždé drogu vystopovali.
Mgr. Kamila Reischlová