logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Preventivní přednášky pro žáky i rodiče

Úterý 10. dubna bylo na naší škole dnem přednášek. Lektor Radomír Palacký si připravil pro žáky 9. ročníku přednášku na téma Svoboda a závislost. Prostřednictvím aktivních činností a kladením problémových otázek se lektor snažil žáky přimět k tomu, aby zapřemýšleli nad riziky a dopady různých závislostí, ať se jedná o závislosti na internetu, mobilním telefonu, počítačových hrách, či tabáku, alkoholu nebo na jiných drogách.
Nejčastějšími příčinami, které mohou vést k závislosti, jsou touha zapadnout do party, snaha uniknout z reality, překonat nudu, vyřešit problém ve vztahu nebo touha po experimentu. A jaké drogy způsobují největší závislost? Asi jste odhadli správně: první místo obsadil nikotin. Na druhém místě závislostí skončil heroin, třetím nejčastějším zabijákem je alkohol.
Výzkumy ukázaly, že pětina dospělé populace pravidelně holduje alkoholu. Někteří mladiství experimentují s kouřením marihuany. Její negativní účinky berou na lehkou váhu, přitom právě marihuana velmi výrazně poškozuje krátkodobou paměť. Závislý člověk postrádá svobodu, je kvůli své droze schopen obětovat vše – rodinu, přátele, koníčky, zaměstnání i lidskou důstojnost. Proto se vyvarujme závislosti na čemkoli a zůstaňme svobodní!

Tématem další přednášky, která byla tentokrát určena pro dospělé, byla skrytá nebezpečí na internetu. Internet sice poskytuje možnosti získat nepřeberné množství informací, ale představuje také nebezpečná rizika. Pan lektor se zaměřil na oblast sociálních sítí, hraní počítačových her, lživé zprávy, řetězové dopisy a na rizikové kontakty.
Zajímavým způsobem vysvětlil, jak sociální sítě fungují, kolik násilí je obsaženo v počítačových hrách, jak nebezpečné je kontaktovat se s neznámými osobami přes internet a jaké antivirové programy jsou nejúčinnější.

Také žáci 8. ročníku absolvovali v pondělí 14. května preventivní přednášku na téma Závislosti. Přednáška byla zaměřená především na zneužívání návykových látek - alhohol, marihuana atd.
Mgr. Kamila Reischlová