logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Jak na finance?

V pátek dne 16. března proběhla na naší škole beseda týkající se hospodaření s penězi. Byla určena všem žákům 8. ročníku, kteří se touto problematikou zabývají v rámci předmětu Finanční gramotnost. Je to je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.
Naše pozvání přijal ředitel znojemské pobočky Raiffeisen BANK Ing. Jaromír Krček, který s žáky hovořil o bankách v České republice, penězích, jejich ukládání, výhodných, ale i nebezpečných půjčkách, jež můžou člověka dostat do tzv. začarovaného kruhu, povídal o hypotečních úvěrech, ale i osobním a rodinném rozpočtu.
Během celých dvou vyučovacích hodin vedl s žáky dialog, kladl jim otázky a za správnou odpověď odměnil každého čokoládovou mincí. Kdo nasbíral nejvíce těchto mincí, měl šanci získat power banku. Šťastným vítězem se stal Radim Ivanovič z 8. A.
Čas vymezený pro besedování velmi rychle uplynul a pan ředitel nám přislíbil, že se určitě ještě jednou sejdeme, neboť téma financí je natolik rozsáhlé, že není možné v tak krátkém čase odpovědět na všechny dotazy, které by samotní žáci chtěli vědět.
Chtěla bych poděkovat Ing. Jaromíru Krčkovi za velice přínosné informace, jež žákům obohatily jejich obzory a těšit se na další spolupráci.
Mgr. Naďa Kotrnetzová